عوارض داروی کلرپرومازین

شناسنامه مختصر دارو کلرپرومازین دارو کلرپرومازین با نام های تجاری Largactil, Chloractill  جزو داروهایی مفید در درمان بیماری های روانی و داروی ضد استفراغ می باشد. میزان وابستگی به این دارو کم است و در صورت مصرف با دوز بالا خطرات زیادی دارد.برای  تهیه این دارو نیاز به نسخه پزشک است. این دارو دارای خاصیت آرام […]

بستن
مقایسه