کنترل چربی خون با داروی بزافیبرات

مشخصات کلی دارو بزافیبرات داروی بزافیبرات (Bezafibrate)  با نام مختصر Benzalp-Mono, Bezalp: L-3  در دسته داروهای پایین آورنده چربی خون و کلسترول خون است.میزان اعتیاد به این دارو کم است همچنین در صورت مصرف با دوز بالا خطرات زیادی ندارد.برای تهیه این داروی بزافیبرات نیاز به نسخه پزشک است واستفاده از این دارو برای عموم […]

بستن
مقایسه