عوارض داروی کلرپرومازین
شناسنامه مختصر دارو کلرپرومازین دارو کلرپرومازین با نام های تجاری Largactil, Chloractill  جزو داروهایی مفید در درمان بیماری های روانی و داروی ضد استفراغ می باشد. میزان وابستگی به این دارو کم است و در صورت مصرف با دوز بالا خطرات زیادی دارد.برای  تهیه ...
مشخصات داروی سایمتیدین
مشخصات کلی داروی سایمتیدین داروی سایمتیدین Cimetidine با نام های تجاری   Dyspamet, Acitak, Acid   جزو  داروی ضد زخم گوارش دسته بندی می شود. این دارو اسید معده را مهار می کند و به این ترتیب به ترمیم ضخم های معده و دوزاهه می پردازد.میزان وابستگی به ...
تاثیر ، عوارض و مشخصات هیدروکسی کلروکین
مشخصات هیدروکسی کلروکین هیدروکسی کلروکین(Chloroquine)  با نام اختصاری  Nivaguine, Avloclo  در اصل داروی ضد مالاریا و ضد رماتیسم است .وابستگی به این دارو کم است ولی در صورت مصرف با دوز بالا خطرات زیادی دارد.برای تهیه این دارو نیاز ...
مشخصات داروی آرامبخش کلردیازپوکساید
مشخصات داروی کلردیازپوکساید داروی کلردیازپوکساید( ChlordiazePoxide)  با نام های تجاری   Tropum, Librium  جزو دسته دارویی ضد اضطراب و افسردگی است. داروی کلردیازپوکساید متعلق به گروه معروف دارویی «بنزودیازپینها، است. این ...
بستن
مقایسه